תנאי אחריות למוצרים באתר סטורנט

פירוט תנאי אחריות למוצרים שבאחריות 

 1. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה (ו/או מי מטעמה).
 2. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות ו/או אתר המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 3. הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום.
 4. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 5. אחריות החברה (ו/או מי מטעמה) לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
 6. החברה (ו/או מי מטעמה) לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה (ו/או מי מטעמה).
 7. הפעלת האחריות עבור מוצרים מסוג סאפים נעשית באתר החברה ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 1700-70-60-80.
 8. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 9. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 10. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

פירוט אחריות לפי מותג

האחריות למוצרי AQUATONE הינה למוצרי הסאפ/ קיאק מתנפח של החברה.

האחריות הינה לניפוח ראשוני בלבד.

הסבר : כאשר רכשתם את המוצר וניפחתםם אותו בפעם הראשונה והתגלה פגם במוצר ואו חסר חלק

מותג הגלישה AZTRON 
סטורנט היבואנית הבלעדית של המותג בישראל

האחריות למוצרי AZTRON הינה למוצרי הסאפ/ קיאק מתנפח של החברה.

האחריות הינה לניפוח ראשוני בלבד.

הסבר : כאשר רכשתם את המוצר וניפחתםם אותו בפעם הראשונה והתגלה פגם במוצר ואו חסר חלק

סטורנט יבואני מוצרי POOLSTAR בישראל

המותגים שנכללים בחברת “פוולסטר”

 1. COASTO

 2. Watt-Sup

תוקף אחריות : שנתיים אחריות

תנאי האחריות : נא קראו את הפירוט למעלה ב  (פירוט תנאי אחריות למוצרים שבאחריות) 

תוקף אחריות : חמש שנים אחריות

*האחריות הינה תקפה לסאפים מתנפחים בלבד.

*על כלל המוצרים הנלווים האחריות הינה בפתיחה הראשונית בלבד 

תנאי האחריות : נא קראו את הפירוט למעלה ב  (פירוט תנאי אחריות למוצרים שבאחריות) 

תוקף אחריות : שנתיים  אחריות

*האחריות הינה תקפה לסאפים מתנפחים בלבד.

*על כלל המוצרים הנלווים האחריות הינה בפתיחה הראשונית בלבד 

תנאי האחריות : נא קראו את הפירוט למעלה ב  (פירוט תנאי אחריות למוצרים שבאחריות)